Prijava | Otvorite besplatan nalog

Biber: Najbolje da ceo Zapadni Balkan u?e u EU

Bilo bi najbolje kad bi sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno u?le u EU, smatra profesor Florijan Biber i dodaje da tako nijedna zemlja ne bi blokirala drugu. Biber, koji je profesor Centra za jugoisto?ne evropske studije Univerziteta u Gracu u?estvuje na Beogradskom bezbednosnom forumu, a za Tanjug ka?e da bi bilo idelano da ?to ve?i broj zemalja u?e zajedno, jer, isti?e, to olak?ava proce?, budu?i da je za svako ?lanstvo potrebno da ga ratifikuju sve zemlje ?lanice, ?to je, konstatuje, dug proces....

pročitajte ceo članak

Objavio: B92 - Thursday, 12 October