Prijava | Otvorite besplatan nalog

"Ekonomist": Putin bi mogao da nadja?a NATO

Ono ?to bi vi?e trebalo da brine EU od razmetanja nuklearnim oru?jem je ogromna konvencionalna sila Rusije koja se razvija na Baltiku, pi?e "Ekonomist". Kako list navodi, Putin je svojim godi?njim obra?anjem naciji i govorom o nuklearnoj raketi neograni?enog dometa, koja garantovano mo?e da izbegne ameri?ku protivvazdu?nu odbranu, dobio naslovnice koje je ?eleo, iako "nema ni?eg novog u tome da Rusija mo?e da uni?ti SAD nuklearnim oru?jem, kao ni naznaka da ?e se ne?to promeniti na tom frontu"....

pročitajte ceo članak

Objavio: B92 - Tuesday, 13 March