Prijava | Otvorite besplatan nalog

Preterano kori??enje dru?tvenih mre?a deluje kao alkohol ili droga

Poslednja istra?ivanja ukazuju na to da oni koji postanu zavisni od dru?tvenih mre?a ?esto donose pogre?ne odluke...

pročitajte ceo članak

Objavio: B92 :: Tehnopolis - Saturday, 12 January