Prijava | Otvorite besplatan nalog

Su?enje ?ari?u odlo?eno za 4. jun

Su?enje Darku ?ari?u i ostalim optu?enim za ?verc kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu odlo?eno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu za 4. jun. Do odlaganja je do?lo na molbu ?ari?evog branioca Gorana Jovandi?a kojeg mu je nedavno sud postavio po slu?benoj du?nosti, po?to je ?ari? otkazao punomo?je svim svojim izabranim advokatima....

pročitajte ceo članak

Objavio: B92 - Wednesday, 25 April