Prijava | Otvorite besplatan nalog

?ta NATO ?eli Srbiji

Ambasadorka SAD u NATO Kej Bejli Ha?inson ocenjuje da bi se postizanjem normalizacije odnosa izme?u Beograda i Pri?tine ubla?ili i drugi problemi na obe strane. "?elimo da Kosovo i Srbija rade zajedno na normalizaciji. Normalizacija bi doprinela i da se ubla?e mnoga druga otvorena pitanja koje imaju obe zemlje?, ka?e Ha?insonova....

pročitajte ceo članak

Objavio: B92 - Tuesday, 12 February