Prijava | Otvorite besplatan nalog

Ves Mi?el ostavio "opro?tajno pismo"

Pomo?nik dr?avnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Ves Mi?el je napisao pismo u kom obrazla?e za?to je podneo ostavku. On je naveo da je ponosan na diplomatske napore na odr?anju transatlantskog jedinstva oko sankcija protiv Rusije, obezbe?ivanja pu?tanja na slobodu ameri?kog sve?tenika Endrjua Bransona iz Turske i podr?ku SAD za re?avanje spora izme?u Gr?ke i Makedonije oko imena ove biv?e jugoslovenske republike....

pročitajte ceo članak

Objavio: B92 - Tuesday, 22 January